top of page

Regjeringen la i dag fram både stortingsmelding om kompetansepolitikken og ny opplæringslov

I dag kl. 12:00 la kunnskapsministeren frem den nye opplæringsloven, og forsknings- og høgere utdanningsministeren presenterte en stortingsmelding om fremtidens kompetansepolitikk. Folkehøgskolerådet har gitt innspill til sistnevnte, og vi var spente på hva regjeringen definerte som fremtidens kompetansebehov.

Ola Borten Moe legger fram stortingsmeldingen om fremtidens kompetansebehov. Skjermdump fra regjeringen.no. Pressekonferansen ble filmet av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS).

I stortingsmeldingens del 2.2.1 om fremtidens kompetansebehov som ble lagt fram i dag, peker regjeringen på at det vil bli viktigere med kompetanse innen teknologisk, digital og grønn omstilling. Samtidig er det visse ferdigheter som alle næringer vil ha behov for, men som som ikke teknologi vil kunne dekke. Dette er særlig sosial kompetanse og andre sosioemosjonelle ferdigheter. Her peker regjeringen for eksempel på samarbeidsferdigheter, informasjonskyndighet, etisk kompetanse og kritisk refleksjon. De nevner også at kreativitet vil bli viktigere.


Folkehøgskolerådet ga innspill til regjeringens utsynsmelding før jul. Her oppfordret vi regjeringen til å lære av hvordan folkehøgskolene arbeider med kommunikasjon, samarbeid, kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning, problemløsning, personlig og sosialt ansvar - for å nevne noe - kompetanser som er avgjørende i framtida. Det handler om å utvikle seg som menneske, men også sette ord på kompetanse som det formelle utdanningssystemet ikke gir opplæring i. Folkehøgskolene utvikler både nye metoder og fag som kan være til inspirasjon og nytte for andre.

Kunnskapsminister Tonje Brenna la i dag frem forslag til ny opplæringslov. Foto: Ilja C. Hendel

Samtidig som Borten Moe la fram stortingsmeldingen, presenterte kunnskapsminister Tonje Brenna forslag til en ny opplæringslov. I den nye opplæringsloven, fokuseres det særlig på ulike tiltak som skal bidra til at flere fullfører videregående skole. Den nye loven styrker også elevers medbestemmelsesrett og selvråderett fra de er 15 år, ved at elevers meninger og stemmer skal bli hørt og vektlagt. Dette tenker vi kan være spennende å følge med på. Gjennomføringsreformen vil for eksempel også ha betydning for folkehøgskolene.


Se opptak og mer informasjon her:

Komentar


bottom of page