top of page

Rød-grønt statsbudsjett uten endringer for folkehøgskolene

Støres rød-grønne regjering endrer ikke på regjeringen Solbergs forslag til Statsbudsjett for 2022.


Statsminister Jonas Gahr Støre og Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stortinget

- Vi hadde ønsket oss nye elevplasser til de «gamle» skolene, men tar til etterretning at nye elevplasser også for 2022 tilkommer kun nye skoler, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.


I innspill til Statsbudsjett for 2022 har folkehøgskolene ønsket en satsing på eksisterende skoler. Mange folkehøgskoler tar imot langt flere elever enn hva de får statsstøtte for. Det er ikke holdbart i lengden.


- Folkehøgskolene er hjørnesteinsbedrifter i mange kommuner og vi legger vår lit til at folkehøgskolene vil bli prioritert i seinere budsjetter i tråd med hva regjeringen skriver i Hurdalsplattformen, sier Tingelstad Wøien, og viser til punktet der regjeringen sier at de vil legge fram en nasjonal plan for vekst i elevplasser og etablering av nye folkehøgskoler.

I løpet av de siste 8 årene har det blitt opprettet 8 nye skoler. Folkehøgskolene ønsker de nye skolene Stavanger Urban folkehøgskole og Øyrekka folkehøgskole velkommen til folkehøgskolelandskapet.


- 8 skoler på 8 år er en flott satsing, men det er ingen kvikk fiks å starte en skole. Det er nå viktigere enn noen gang å gi de skolene som har startet opp tid og rom og mulighet til å oppfylle de målene de har satt seg, sier Tingelstad Wøien, og legger til at antallet nye skoler på så kort tid viser at det er på høy tid med en plan som balanserer elevplasser i nye og gamle skoler.


Folkehøgskolerådet vil arbeide for at regjeringen følger opp sine ambisjoner fra Hurdalsplattformen i kommende statsbudsjett.


Comments


bottom of page