top of page

Oppnevnt til å delta i arbeidet med ny NOU om folkehøgskolene:

Gleder seg til å fordype seg i folkehøgskolen!Gunnar Birkeland, leder i Folkehøgskolerådet. Foto: Folkehøgskolekontoret

- Ikke alt som teller, kan telles, sier leder i Folkehøgskolerådet, Gunnar Birkeland, etter at han i dag ble utnevnt til å sitte i det offentlige utvalget som skal gjennomgå folkehøgskolene.


- Dette er en gylden mulighet til å få oppmerksomhet rundt folkehøgskolens sanne mandat og verdien som folkehøgskolen har for menneske og samfunn.


Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg under ledelse av Rode Margrete Hegstad som skal se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag, skolenes faglige kvalitet, økonomiske og administrative rammer og kunnskapsgrunnlaget for skolene.Astrid Moen, assisterende rektor ved Sund Folkehøgskole. Foto: Sund Folkehøgskole

- Det viktigste for meg i dette arbeidet er at folkehøgskolen beholder sin frihet som et skoleslag som bidrar inn i samfunnet med sin uavhengige rolle.


- Folkehøgskolen er nødvendig nettopp fordi den danningsprosessen elevene er gjennom ikke kan kvantifiseres og måles, sier Astrid Elisabeth Moen, assisterende rektor ved Sund folkehøgskole, som også er utnevnt til å sitte i utvalget.


Viktige verdier

Det offentlige utvalget som også skal bestå av representanter for elevene, universitets- og høgskolesektoren, videregående skole, statsforvalterne mm, skal også se nærmere på elevenes vilkår.


- Stadig flere ungdommer går på folkehøgskole, og setter stor pris på å kunne lære uten å bli vurdert med karakterer, men bygge karakter og utvikle seg i frihet, sier Astrid Elisabeth Moen.


- Det er viktig at vi kan ta vare på disse grunnleggende verdiene i folkehøgskolen, fortsetter hun.


- Demokratisk og alminnelig danning gir en personlig og samfunnsmessig «gevinst» som jeg tipper også ville gi utslag i et samfunnsøkonomisk nytteperspektiv om noen skulle forske på det, sier Gunnar Birkeland. – Utfordringen blir å delta i samtalen om hvem mennesket er på jorden og være tydelig på folkehøgskolens ikke-instrumentelle rolle, avslutter han.

Håper på åpen prosess

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, gleder seg over at både Birkeland og Moen skal delta i utvalget.


- Vi håper på en åpen og inkluderende prosess til det beste for hele folkehøgskolelandskapet, og at resultatet av arbeidet med denne NOU-en vil styrke folkehøgskolens mulighet til å fylle rollen som en sterk danningsinstitusjon i samfunnet.
Problemstillinger utvalget skal vurdere:

Gjennom en bred gjennomgang av folkehøgskolesektoren skal utvalget utrede folkehøgskolenes rolle i utdanningssystemet og vurdere hvilke rammebetingelser som kan bidra til at folkehøgskolene fyller denne rollen. Utvalget skal særlig vurdere følgende:

 • hva som bør være folkehøgskolenes samfunnsoppdrag, herunder hvordan skolenekan bidra til å løse konkrete samfunnsutfordringer

 • hva som kjennetegner god faglig kvalitet i folkehøgskolene

 • hvordan man kan videreutvikle og sikre den faglige kvaliteten ved folkehøgskolene

 • behovet for kunnskap om folkehøgskolene, utdanningene og elevene som går der oghvordan man kan sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag framover

 • økonomiske og juridiske rammevilkår for folkehøgskolene, herunder systemet forgodkjenning av nye skoler


Oversikt over utvalgets medlemmer:

 1. Student Rode Margrethe Hegstad (leiar), Oslo

 2. Styreleder Gunnar Birkeland, Birkenes

 3. Assisterende rektor Astrid Elisabeth Moen, Inderøy

 4. Student Thea Stormo Solberg, Oslo

 5. Styreleder Per Armand Thorbjørnsen, Stavanger

 6. Professor Nina Volckmar, Trondheim

 7. Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Åndalsnes

 8. Aktøransvarlig Irene Kinunda Afriyie, Bergen

 9. Viserektor Rasmus Dyrvig Henriksen, Århus

 10. Programleder Samuel Massie, Nittedal

 11. Rådgiver Mats André Kirkebirkeland, Oslo


Les hele mandatet til utvalget under:


Mandat til NOU om folkehøgskoler 18.06.2021
.pdf
Last ned PDF • 378KB
1 Comment


Unknown member
Jul 06, 2021

Det er ganske merkelig at ikke en eneste av medlemmene i det regjeringsoppnevnte utvalg kommer fra nord.

Hvorfor?

Like
bottom of page