top of page

Oppfølging av folkehøgskolenes bærekraftvedtak

Denne uken arrangeres to webinarer knyttet til de fire målene i folkehøgskolenes bærekraftvedtak fra 2019:


10. februar kl. 10:00 - 11:00

Webinar om ærlig markedsføring: Hvordan kan skolene kommunisere sine klimatiltak, men samtidig unngå grønnvasking? (Zoom-lenke direkte til webinaret - ingen påmelding)


10. februar kl. 12:00 - 14:30

Webinar om selvevaluering med erfaringer fra fjorårets selevalueringsprosjekter, generelle tilbakemeldinger og konkrete eksempler.

For påmelding, følg lenken.


Det er to og et halvt år siden de fem folkehøgskoleorganisasjonene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF) ble enige om et felles bærekraftvedtak. I vedtaket er det fire mål som folkehøgskolene oppfordres til å følge opp.


For å kartlegge hvor langt folkehøgskolene har kommet i prosessen ber vi skolene om å svare på en kort spørreundersøkelse før vinterferien. Lenke til undersøkelsen er sendt ut til rektorene.


1. april er fristen for å levere det årlige klima- og miljøregnskapet for folkehøgskolene. Skjemaet tar utgangspunkt i Miljøfyrtårn sitt skjema, men er tilpasset folkehøgskolene ved hjelp fra Vestlandsforsking. Funn fra rapportene vil bli presentert etter påske.Illustrasjonsfoto fra Wix

Σχόλια


bottom of page