top of page

NOU om folkehøgskolene presenteres i dag

Kl. 14:00 i dag, mandag 31. oktober overleverer Folkehøgskoleutvalget sin gjennomgang av folkehøgskolesektoren til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Overleveringen vil skje i Kunnskapsdepartementet og streames. Du kan se streamen og opptaket her. Du kan lese NOU-en her.


Utvalget ble bedt om å vurdere følgende:

  • hva som bør være folkehøgskolenes samfunnsoppdrag, herunder hvordan skolene kan bidra til å løse konkrete samfunnsutfordringer

  • hva som kjennetegner god faglig kvalitet i folkehøgskolene

  • hvordan man kan videreutvikle og sikre den faglige kvaliteten ved folkehøgskolene

  • behovet for kunnskap om folkehøgskolene, utdanningene og elevene som går der og hvordan man kan sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag framover

  • økonomiske og juridiske rammevilkår for folkehøgskolene, herunder systemet for godkjenning av nye skoler

  • hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for eventuell vekst i folkehøgskolesektoren.

  • hvordan finansieringsordningen for folkehøgskoler kan bidra til at folkehøgskoler i størst mulig grad er mangfoldige og et reelt tilbud for alle.Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de ønsker følgende for folkehøgskolene i løpet av fire-årsperioden:


Folkehøgskulane gir læring for livet

Folkehøgskulane er eit verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet. Dei gir lærelyst og ny motivasjon, i tillegg til å drive allmenndanning og utvikle ferdigheiter for livet.

Regjeringa vil:

● Leggje fram ein nasjonal plan for vekst i elevplassar og etablering av nye folkehøgskular.

● Gjennomgå støtte- og finansieringsordningane for å bidra til at folkehøgskulane både er mangfaldige og eit reelt tilbod for alle.

● Leggje til rette for at folkehøgskulelærarar kan ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).


Nå ser vi spent fram til hva utvalget presenterer og hvordan regjeringen med kunnskapsministeren i spissen vil følge opp utvalgets arbeid.

ความคิดเห็น


bottom of page