top of page

Nordisk Råd har vedtatt forslag om et nordisk utvekslingsprogram for folkehøgskoler

Forrige uke vedtok Nordisk Råd et forslag om et nordisk utvekslingsprogram for folkehøgskoler og de som underviser i folkehøgskolene. Målet for utvekslingsprogrammet er økt forståelse for språk, kultur og demokrati på tvers av de nordiske landene.

Kathrine Kleveland på Nordisk Råds temasession 15. mars 2023. Bilde fra mittengruppen.org

Nordisk Råd holdt sin årlige temasession på Reykjavik 14.-15. mars i år. Hovedtemaet var nordisk energiforsyning i en urolig tid, samt flere spennende undertemaer - heriblant om et eget nordisk utvekslingsprogram for folkehøgskoler.


På temasessionens dag to, vedtok Nordisk Råd Mittengruppens forslag om å skape et bedre samarbeid mellom folkehøgskolene i Norden. Nordisk Råds utvalg for kunnskap og kultur stilte seg bak Mittengruppens forslag, som derved ble vedtatt med overveldende flertall.


- Nå kan folkehøgskolene få et eget utvekslingsprogram. Det bidrar til å øke forutsetningene for å styrke den nordiske språkforståelsen og styrke båndene mellom våre land, sier stortingsrepresentant Kathrine Kleveland fra Mittengruppen som var utvalgets talsperson under sessionen i Reykjavik.


Målet for utvekslingsprogrammet er å skape et bedre samarbeid mellom folkehøgskolene i Norden for å styrke de nordiske språkene, kultur og demokrati. Programmet skal gjøre det enkelt for elever å delta i undervisning på folkehøgskole i et annet nordisk land både fysisk og digitalt. Dette gir mulighet til å tilegne seg kunnskap om de andre landenes historie, språk og litteratur. I utvekslingsprogrammet skal det også være mulig for ansatte ved folkehøgskoler å undervise ved andre folkehøgskoler i Norden. På den måten får en norsk folkehøgskolelærer mulighet til å reise til et annet nordisk land og undervise i for eksempel norsk litteratur, musikk eller teater.


Folkehøgskolene er Nordens bidrag til verdenspedagogikken. Derfor er det svært gledelig at nordiske politikere ser at skoleslagets særegenhet kan være et viktig "verktøy" for økt integrering og forståelse på tvers av landene våre. Som utvalget beskrev, har "de nordiske folkehøgskolene, med sine innbyrdes forskjeller, alle som mål å fremme aktivt medborgerskap og tro på at opplysning og danning av alle medborgere er av avgjørende betydning for velferdssamfunnets positive utvikling".


– Ved å gjøre det mulig for unge mennesker fra hele Norden å møtes, dele erfaringer, kunnskap og språk med hverandre, kan folkehøgskolene bidra til Nordisk Ministerråds visjon om at Norden skal være den mest integrerte og bærekraftige regionen i verden, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.


Vi hilser dermed forslaget velkommen og satser på at det blir vedtatt av Nordisk Ministerråd.


Les vedtaket fra her (mars 2023).


ความคิดเห็น


bottom of page