top of page

Nominering av folkehøgskoler til bærekraftpris

I tråd med folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra 2019, skal Folkehøgskolerådet dele ut en bærekraftpris til en av folkehøgskolene. Første pris skulle deles ut på det årlige Rektormøtet i januar 2020, men dette ble avlyst pga. pandemien. Folkehøgskolerådet har derfor vedtatt at det deles ut to priser på Rektormøtet i januar 2022.


Hovedintensjonen med prisen er å motivere og inspirere folkehøgskolene til å jobbe for å nå målene i Bærekraftvedtaket.


En prismottaker må tilfredsstille følgende kriterier:

  • Jobber målrettet med å nå de fire målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.

  • Involverer alle ansatte og elever i arbeidet med å nå målene i Bærekraftvedtaket.

  • Har iverksatt nye tiltak som begeistrer og inspirerer, og støtter opp om ett eller flere av målene i Bærekraftvedtaket.


Firsten for å nominere skoler til bærekraftprisene for 2020 og 2021 er satt til 1. desember 2021.


Fjorårets- eller årets elever kan gjerne nominere skolen til prisen.


For mer informasjon om kriterier og nominering, gå til https://www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak-berekraftprisIllustrasjonsfoto fra Wix

Comments


bottom of page