top of page

Nå har vi endelig sendt inn vårt høringssvar til NOU 2022:16!

Onsdag 12. april behandlet Folkehøgskolerådet ferdig sitt høringssvar til NOU 2022:16 – «En folkehøgskole for alle». Høringssvaret er nå sendt Kunnskapsdepartementet. Høringsfristen er 30. april.

Folkehøgskolerådet. F.v. Tor Inge Askeland (IKF), Janne Severinsen (IKF), Einar Opsvik (styreleder, FHF), Helge Kjøll Jr. (nestleder, NKF), Morten Eikenes (IF) og Astrid E. Moen (IF) på skjerm.

Folkehøgskolerådet som består av alle de fire folkehøgskoleorganisasjonene, Folkehøgskoleforbundet (FHF), Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) og Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF), har gjennom en lang og omfattende prosess, klart å enes om et felles høringssvar som favner hele sektoren. Svaret er utarbeidet etter lange og gode diskusjoner og god vilje og evne til samarbeid.


Prosess

Folkehøgskoleutvalget la fram sin utredning 31. oktober, og allerede 7. november hadde folkehøgskoleorganisasjonene NOU-en på dagsorden på sine Lederforum/Rektorforum. Folkehøgskolerådets rektormøte 16.-18. januar i Trondheim var i sin helhet viet problemstillinger i NOU-en og også innspillene fra dette ble tatt med i det videre arbeidet med høringssvaret.


De fire organisasjonene har gjennomført egne prosesser med NOU-en og kommet med innspill til Folkehøgskolerådets høringssvar. I tillegg har Folkehøgskolenes økonomiutvalg (ØU) som består av medlemmer fra begge greiner og ulike typer skoler, gjennomgått NOU-en og beregnet og modellert virkningene av de økonomiske forslagene. En kan lese nærmere om dette i notatet som er vedlagt høringssvaret. Endelig har det også kommet innspill fra enkeltskoler og enkeltrepresentanter som er lest og tatt med i arbeidet.


Struktur

Siden høringssvaret ble påbegynt lenge før høringsbrevet kom, tar Folkehøgskolerådets høringssvar for seg alle de 73 forslagene fra Folkehøgskoleutvalget i nummerert rekkefølge. Det skal derfor være lett å finne fram til hva Folkehøgskolerådet mener om de ulike forslagene. I tillegg er en innledning om folkehøgskolenes samfunnsmandat og kommentarer til de ulike målene utvalget har fremmet. Til slutt er det føyd til forslag fra Folkehøgskolerådet som vi ber myndighetene se nærmere på i sitt videre arbeid.


Les Folkehøgskolerådets høringssvar her:

2023 04 13 - Folkehøgskolerådets høringssvar til NOU 2022_16 - En folkehøgskole for alle
.p
Last ned P • 532KB

OBS – Det er fortsatt tid for skoler som ønsker det å sende inn høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Fristen er søndag 30. april. Send inn høringssvar her.

Comments


bottom of page