top of page

Mer enn ord: Bærekraftplan for Folkehøgskolekontoret 2020

I oktober 2019 vedtok alle styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene et felles vedtak om bærekraft for folkehøgskolene – Bærekraftvedtaket. Et av målene i vedtaket er å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, med utgangspunkt i 2019. Organisasjonene sentralt følger opp vedtaket og setter samme mål for aktiviteten i deres leir.

Kontorets daglige ledere uttaler følgende: Folkehøgskolekontorets bærekraftplan søker å bidra til høy bevissthet om hva vi som kontorfellesskap kan bidra med til bærekraftig utvikling. Kvaliteten på Folkehøgskolekontorets tilbud må samtidig opprettholdes.

Organisasjonenes klimagassutslipp for 2019 skal kartlegges ved å bruke Miljøfyrtårns folkehøgskoletilpassede klimaregnskap.

Ulike deler av virksomheten skal gjennomgås. Det skal identifiseres hvilke tiltak som bør iverksettes for å kunne redusere utslippene med 40 prosent innen 2030 og utvikle felles retningslinjer for de ulike områdene:

a. Ansattes reisevirksomhet.

b. Kursvirksomhet.

c. Mat som serveres på møter og kurs.

d. Innkjøp av kontorutstyr o.l.

e. Informasjonsmateriale og markedsføring.

Hver medarbeider oppfordres nå også til å utforme to tiltak som vil gi bedre bærekraft i virksomheten. Her må alle dra sammen for å oppnå ambisiøse mål om reduksjon av klimaavtrykket – også for organisasjonene sentralt.

Ressursgruppa for oppfølging av Bærekraftvedtaket er glad for at skoleslaget som helhet nå står sammen og strekker seg mot noen ambisiøse og konkrete mål som utføres samtidig. Det gir håp for folkehøgskolelandskapets bidrag til å løse vår tids største utfordring – den globale oppvarmingen.

Tekst: Øyvind KrabberødDaglige ledere ved Folkehøgskolekontoret: F.v. Dorte Birch (IF), Christian Tynning-Bjørnø (FHSR), Angelina K. Christiansen (FHF) og Andreas Melberg (NKF/IKF).


Comments


bottom of page