top of page

Mener folkehøgskolene kan styrke studentenes psykiske helse

Hele en av tre studenter kan ha en psykisk lidelse, ifølge ny undersøkelse. – Bekymringsfullt, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, tror et folkehøgskoleår kan bidra til å bedre psykisk helse i studenttilværelsen.

Tekst: Julie Byberg Bø


– Et år på folkehøgskole kan bidra til å bedre psykisk helse i studenttilværelsen, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

I Norge finnes over 80 ulike folkehøgskoler. En folkehøgskole er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen.

Den nye undersøkelsen er tilknyttet Universitets-, høgskole og fagskolestudentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

– Etter fullført videregående skole, har mange unge levd lenge under press fra skolearbeid og sosiale medier over lang tid. Da kan det være fornuftig å gjøre noe annet, sier hun.

Høyere studiegjennomføring En dansk undersøkelse viser at folkehøgskoleelever har høyere studiegjennomføring enn andre. Wøien tror at det kan ha sammenheng med at folkehøgskoleelever ofte blir utfordret på flere plan – også sosialt.

– På folkehøgskolen får de et nettverk som er gull i senere tid, sier Wøien.

Folkehøgskolene har linjer i alle kategorier. Skolene driver læring gjennom aktiviteter som tar utgangspunkt i elevenes interesser og det å bo i felleskap tett på andre. Mange som har gått på folkehøgskole flytter i kollektiv i studietiden med venner fra folkehøgskolen.

– Etter et år på folkehøgskole har elevene fått et år med læring uten press, men med motivasjon og læringsglede. Mange bli mer robuste i møte med studietilværelsen, sier Wøien

Mener folkehøgskolene kan forebygge psykiske utfordringer Wøien peker på at det er viktig å ikke presse ungdommen til å tenke at de må begynne å studere raskest mulig.

– Et år med modning og refleksjon kan hindre at unge går på en smell, sier hun. Hun tror at dersom flere gikk på folkehøgskole før studier, ville tallet på studenter med psykiske utfordringer vært lavere.

– Vi har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet for å høre om de vil gjennomføre tilsvarende undersøkelse i folkehøgskolene. Det er viktig for oss å vite om et folkehøgskoleår i Norge gjør elevene godt rustet til å håndtere utfordringer senere i livet, sier hun.

留言


bottom of page