top of page

Klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene er klart!

I dag sendte Folkehøgskolerådet ut et rundskriv med informasjon om at alle folkehøgskolene nå får tilgang på et folkehøgskole-tilpasset klimaregnskapsskjema for 2019. Denne kartleggingen av klimagassutslipp hos folkehøgskolene er del av målet i Bærekraftvedtaket om å redusere utslipp med 40 % innen 2030. Utgangspunktet/baseline er 2019 og det er derfor viktig at alle folkehøgskolene nå sammen og samtidig gjør jobben med å fylle ut skjemaet.


I dag og i morgen vil alle rektorene ved folkehøgskolen motta en e-post med innloggingsinformasjon til klimaregnskapsskjemaet hos Stiftelsen Miljøfyrtårn, og da vil det være mulig å starte utfylling av skjemaet. Veiledningsmateriale er tilgjengelig på www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak-klimagassutslipp. På denne siden finnes også en elevoppgave, slik at elever kan bidra i å kartlegge og regne ut klimagassutslipp på linjene sine for 2019.


På grunn av unntakssituasjonen vi nå befinner oss i grunnet Covid-19, er fristen for innlevering er satt til 15. september 2020, slik at alle får nok tid til å fylle ut skjemaet. Arbeidet med å innhente data til skjemaet kan gjerne fordeles på ulike ansatte.


Vi gleder oss over at vi nå gjør denne målingen av klimagassutslipp for 2019 sammen som skoleslag, og på den måten synliggjør for oss selv og omverden at vi tar klimaproblematikken på alvor!


Lykke til med utfylling av klimaregnskapet!
Comments


bottom of page