top of page

Ingen likebehandling av ungdom i nytt system for opptak til høyere utdanning

Stortingets utdannings- og forskningskomite har nå avgitt sin innstilling om nytt system for opptak til høyere utdanning. Saken skal debatteres i Stortinget onsdag 5. juni.

Bilde: Opptaksutvalget

Mandatet for Opptaksutvalget var å gi sine anbefalinger til hvordan departementet skal utforme et regelverk som:


  • er lett å forstå for søkerne og som oppfattes som rettferdig.

  • bidrar til at elever i videregående opplæring og andre kan ta gode og informerte fagvalg og komme raskt i gang med utdanningen.

  • bidrar til at ressursene i befolkningen utnyttes best mulig

  • bidrar til forståelse om konkurransen om og fordelingen av studieplassene.

  • bidrar til at vi får dekket kompetansebehovene i arbeidslivet og som ikke er til hinder for et mangfoldig og kjønnsbalansert arbeidsliv.

  • er effektivt og digitaliseringsvennlig.


Svaret fra utvalget var å foreslå å fjerne alle tilleggspoeng slik at alle stiller likt etter videregående skole.

 

Utdannings- og forskningskomiteens flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp velger å ikke følge Opptaksutvalgets forslag, men vil at de som blir valgt ut til å avtjene førstegangstjeneste skal få ett tilleggspoeng. Ett tilleggspoeng skal også de som velger realfag på videregående få.

 

Folkehøgskolerådet mener dette ikke er svar på mandatet som handler om å utvikle et rettferdig system siden ikke alle som ønsker det kan velge å avtjene verneplikt, det er helt og holdent opp til Forsvaret å plukke ut de de vil ha.

 

Saken skal debatteres i Stortinget onsdag 5. juni.

Vi er skuffet over Stortingets flertallsforslag i denne saken.  


ความคิดเห็น


bottom of page