top of page

Halvering av klimagassutslipp i folkehøgskolen

Torsdag 29. april ble tallene fra folkehøgskolenes klima- og miljøregnskap for 2020 presentert. Dette er andre året at folkehøgskolene samlet rapporterer, og vel 50 skoler har sendt inn sine rapporter. Ett år uten (fly) reiser pga. koronapandemien har gitt positive utslag i forhold til klimagassutslipp, hvor det har vært en halvering av utslipp i 2020 samenlignet med 2019- tallene.


Se opptaket av presentasjonen til miljørådgiver og daglig leder i Totalmiljø AS, Jan Vogt her.


For å rapportere benyttes et folkehøgskoletilpasset klima- og miljøregnskap basert på Stiftelsen Miljøfyrtårn sitt verktøy, tilpassest ved hjelp fra Vestlandsforsking.

コメント


bottom of page