top of page

Høringssvar til NOU 2022:17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Folkehøgskolerådet har nå sendt inn sitt høringssvar til NOU 2022:17, som foreslår at tilleggspoengene for et år på folkehøgskole fjernes. Fristen for å sende inn høringssvar er i dag, 9. mars.

bilde fra regjeringen.no

Opptaksutvalget har sett på det norske opptakssystemet, og foreslår i NOU 2022:17 en helt ny opptaksmodell. I den nye modellen foreslås det å fjerne alle tilleggspoeng, inkludert for folkehøgskole.


Derfor la Folkehøgskolerådet vekt på hvorfor vi mener at et år på folkehøgskole fortsatt bør gi tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning og hvorfor dette er viktig både for eleven, folkehøgskolesektoren og for universitetene og høgskolene. Sekundært mener Folkehøgskolerådet at dersom en politisk velger å følge Opptaksutvalgets modell, er det en klar forutsetning at alle tilleggspoeng fjernes - hvis ikke vil hele modellen rakne og hensikten med endringen forsvinne. Vi peker også på en alternativ modell i den foreslåtte «opptakskvoten» der folkehøgskolenes særegenhet vektlegges i opptak til høyere utdanning.


Les hele høringssvaret her:

2023 03 08 - Høringssvar fra Folkehøgskolerådet til NOU 2022_17
.pdf
Last ned PDF • 206KB

Fristen er 09.03.2023.


コメント


bottom of page