top of page

HØRING NY FOLKEHØGSKOLELOV

Utkast til ny folkehøgskolelov: – Spennende arbeid framover 


I dag (24.juni) sendte Kunnskapsdepartementet utkast til ny lov om folkehøgskolen på høring. Høringsfristen er 20. oktober.

For oss er det viktig at folkehøgskolene får beholde friheten og egenarten til dette fantastiske skoleslaget, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.


Alle folkehøgskoleorganisasjonene og alle folkehøgskolene vil nå gjennomgå lovforslaget nøye og skrive sine høringssvar før fristen den 20.oktober.


Nå skal vi bruke sommeren og høsten til å sette oss godt inn i forslag til ny lov og komme med grundige tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet. Departementet legger fram sitt endelige forslag for Stortinget antakelig ved påsketider i 2025. – Vi regner med en god prosess og at sektorens innspill tas på alvor, sier Tingelstad Wøien.


Viktig skoleslag

– Regjeringens utkast viser at de mener folkehøgskolene er et viktig skoleslag. Det er en spennende satsing på folkehøgskolen. Folkehøgskole er, og skal være et fritt skoleslag uten for mange statlige føringer for innholdet. Det er det som skiller oss spesielt ut i utdanningssystemet, sier Tingelstad Wøien.


– Vi er glade for at myndighetene til nå har anerkjent og verdsatt verdien av vårt utdanningstilbud og regner med at det vil fortsette i framtida, sier hun.

Comments


bottom of page