top of page

Globalvettregel 3: Studer samfunnsrelaterte forhold før du legger ut på tur

Del 3/9 av kampanje om Globalvettreglene.


I uke 1-9 i 2020 lanserer IU en tekst hver uke om hver av de ni Globalvettreglene. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer fra ulike organisasjoner/institusjoner som jobber med utdanning og/eller globale utviklingsspørsmål. Kampanjen er særlig relevant i forhold til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra oktober 2019, hvor ett av målene er aktiv bruk av Globalvettreglene innen 2021. IU håper at folkehøgskolene vil bli inspirert av tekstene og bruke Globalvettreglene i planlegging av aktiviteter og undervisning i skolens regi.

Forfatter til tekst om Globalvettregel 3 er Garba Diallo, direktør i Crossing Borders og lærer på Nordfyns Højskole i Danmark. Her kan du laste ned teksten om Globalvettregel 3 i pdf-format. 

IU takker for alle tekstbidragene!
Comments


bottom of page