top of page

Gledelig økning av studiestøtten

I budsjettforliket ble regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti (SV) enige om å øke studielånet med 10 prosent. Det vil utgjøre 12 537 kroner mer enn studiestøtten i 2023. Det betyr at fra høsten 2024 vil en folkehøgskoleelev kunne motta 137 907 kroner i lån og stipend fra Lånekassen.

Tekst: Julie Byberg Bø


Vi er svært glade for at studiestøtten øker fra neste skoleår. Nå får enda flere mulighet til å velge folkehøgskole, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.


I budsjettforliket ble regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti (SV) enige om å øke studielånet med 10 prosent. Det vil utgjøre 12 537 kroner mer enn studiestøtten i 2023.


Det betyr at fra høsten 2024 vil en folkehøgskoleelev kunne motta 137 907 kroner i lån og stipend fra Lånekassen.


Økningen i studiestøtte vil føre til at over halvparten av alle folkehøgskolelinjene vil bli dekket av studielånet.


– Dette viser at myndighetene anerkjenner viktigheten av folkehøgskolene, sier hun.


Anne Tingelstad Wøien jubler over økt studiestøtte. Foto: Svein Finneide

Prisen dekker mye

Prisen for et folkehøgskoleår dekker både måltider, rom, strøm, utstyr og studieturer.


– Den økte studiestøtten betyr at det neste år vil bli billigere å gå på folkehøgskole, sier Tingelstad Wøien.


I dag er det 83 folkehøgskoler i Norge med over 1000 forskjellige linjer.


Folkehøgskoleelever blir ikke rammet av økte priser på mat, strøm eller husleie i løpet av året de går på folkehøgskolen, sier Tingelstad Wøien.


Omgjøring stipend og lån

40 prosent av studielånet blir til stipend dersom eleven fullfører studieåret sitt innenfor fraværsgrensen på 10%. Dette gjelder både helt- og halvårskurs.

Comments


bottom of page