top of page

Forslag om utvekslingslingsprogram for folkehøgskoler i norden

Mittengruppen i Nordisk Råd la forrige uke fram et forslag der de anbefaler overfor Nordisk Ministerråd å bidra til et utvekslingsprogram for økt samarbeid mellom folkehøgskolene i Norden for å styrke det nordiske språk, kultur og demokrati gjennom et utvekslingsprogram for elever og ansatte.


Her kan du lese hele forslaget:


I dag går det om lag 95 500 ungdommer på en av 390 folkehøgskoler i Norden. Folkehøgskolene er særnordiske med en snart 170 år gammel historie basert på den danske presten og forfatteren Nicolai F. S. Grundtvig sine tanker om å myndiggjøre bøndene og befolkningen i oppbyggingen av demokratiet. Folkehøgskolepedagogikken kan sies å være Nordens bidrag til verdens-pedagogikken. Tilbudet retter seg i dag i hovedsak til ungdom og unge voksne som har gjennomført videregående opplæring.


Vi støtter Mittengruppens forslag og mener det er svært viktig med utveksling på tvers av de nordiske landene med folkehøgskolepedagogikk som grunnlag. Ikke bare kan vi styrke den nordiske identiteten, språket og kulturen, men vi kan bidra til demokratisk engasjement og forståelse i en verden der nyhetene kommer til oss i det øyeblikk de skjer. Å se nytten av å engasjere seg og delta i demokratiet og lære seg å håndtere og reflektere over utfordringer knyttet til klima og sosial/økonomisk ulikhet, kan også være en bærekraftig gevinst av et nordisk utvekslingsprogram. Vi oppfordrer derfor Nordisk Ministerråd til å vedta Mittengruppen sitt forslag når de møtes til høsten.


Les forslaget (på dansk) her:Gruppeleder av Mittengruppen, Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

Commenti


bottom of page