top of page

Folkehøgskoler ikke omfattet av trafikklysmodellen

Folkehøgskoler er ikke omfattet av trafikklysmodellen, men forholder seg til til lokale smittevernmyndigheter, og smittevernveilederne som sektoren selv har utarbeidet, skriver Kunnskapsdepartementet om de nye reglene for smittevern som regjeringen presenterte i går.


Folkehøgskolene er heller ikke omfattet av pålegget om tilrettelegging for digital undervisning . Dette har Kunnskapsdepartementet bekreftet til Folkehøgskolerådet om å være i samsvar med deres formuleringer i pressemeldingen fra 13.12.21,


Tilbydere av ikke-formell opplæring skal følge de generelle reglene og rådene for øvrig.


For smittevernveileder for folkehøgskolene, følg lenke:Illustrasjonsfoto fra WixComments


bottom of page