top of page

Folkehøgskolerådet svarer på kritikk fra Unge Høyre

Anne Tingelstad Wøien, daglig leder Folkehøgskolerådet, svarer i dag Unge Høyres Håkon Snortheim, som mener staten ikke skal betale for folkehøgskole - i Aftenposten. Unge Høyres kritikk er knyttet til saken om en ny drag-linje, omtalt på NRK.no.
Svar til unge Høyre i Aftenposten 4. juni:


Unge Høyre ved Håkon Snortheim mener staten ikke skal betale for folkehøgskole. Det han glemmer er at det er elevene selv som betaler for opphold, mat, studieturer etc. Staten betaler for undervisningen. Vi er glade for at Snortheims regjering har økt bevilgningene til folkehøgskolene ved å starte opp hele 6 nye skoler de siste 7 årene.


Folkehøgskolene har drevet med allmenndanning og folkeopplysning i 150 år og er mer populære enn noen gang. Vi har vår rettmessige plass i utdanningssystemet. Enkelte folkehøgskolelinjer kan virke «rare» og ukjente og man kan lett tenke at det ikke har relevans for senere yrke eller arbeid. Men innholdet i linjene er fag. Man erverver kunnskap og ferdigheter som er viktige videre i livet med utgangspunkt i elevenes interesser.


Vi vet fra dansk forskning at folkehøgskolene har betydning for videre studier. Vi ønsker også norsk forskning på dette og på betydningen for fysisk og psykisk helse og senere arbeidsliv. Hvis politikerne også ønsker økt kunnskap om folkehøgskolene så vil vi juble for penger til forskning.


Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.


Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet. Foto: Stortinget

Comments


bottom of page