top of page

Folkehøgskolene åpner dørene for flyktninger

Folkehøgskolerådet har tatt kontakt med kunnskapsdepartementet for å gjøre dem oppmerksomme på muligheten til å benytte seg av folkehøgskolene for rask bosetting og integrering av unge flyktninger.


I en undersøkelse gjennomført av Folkehøgskolekontoret svarer nærmere 50 % av folkehøgskolene at de har kapasitet til å ta imot unge flyktninger som elever i inneværende skoleår, og nærmere 80 % svarer at de kan ta imot unge flyktninger som elever fra høsten av.


Folkehøgskolerådet og folkehøgskolene hadde i 2016 et samarbeid med myndighetene, IMDi og KS om bosetting av flyktninger under flyktningkrisen, og har god erfaring med dette arbeidet.


Folkehøgskolene oppfordres til å kontakte sin kommune for å undersøke muligheter for samarbeid.Illustrasjonsfoto fra Wix


Comments


bottom of page