top of page

Folkehøgskolebibliotek

Litteratur om folkehøgskolene er ikke alltid like lett å finne. Vi har derfor laget en egen fane på vår hjemmeside der vi ønsker å samle litteratur om folkehøgskole. Her kan du finne bøker, forskningsartikler, studentoppgaver, offentlige utredninger og rapporter.

Vi har nettopp startet arbeidet med biblioteket så det er langt fra fullt.

Har dere tips om litteratur vi bør vurdere å ta med så tips oss gjerne på fhsr@folkehogskole.no


Se hva som ligger så langt i biblioteket her: https://www.folkehogskoleradet.no/bibliotekComments


bottom of page