top of page

Folkehøgskole i Ukraina skal dyrke demokratikultur

Forrige uke hadde vi et sterkt møte i Nordisk Folkehøgskoleråd der vi møtte ukrainske Serhii (utt. Sergey) Chumachenko. Han og kona har startet opp Vovchok folkehøgskole i Ukraina til tross for krigen.

Vovchok Folkehøgskole arrangerer førstehjelps-trening for innbyggerne av byen Orane. Bilde: Serhii Chumachenko.

Etter flere år med planlegging, oppussing, byggestopp og finansieringskutt, åpnet endelig Vovchok Folkehøgskole 17. juli 2022 - midt under krigen. Skolen ligger ved tettstedet Vovchok i Tjernihiv-regionen, 90 km nord-øst for Kiev. Planen var at skolen skulle tilby fag innenfor etikk, estetikk, kunst, politikk og menneskelig utvikling og danning. Ved skolens oppstart, var det imidlertid et sårt behov for førstehjelpstrening og sanitærundervisning i lokalsamfunnet.


Derfor opprettet skolen kurs i førstehjelp, mine-sikkerhet og selvberging for både elever ved skolen, sivilsamfunnet for øvrig, militærpersonell og organisasjonspersonell. I Skandinavia tenker vi gjerne om folkehøgskole som et tilpasningsdyktig skoleslag, som ofte ligger foran utdanningstrender og som selv også starter utdanningstrender. Eksempelet fra Ukrainia viser hvor viktig denne unike fleksibiliteten er for å kunne svare på aktuelle samfunnsbehov.


Serhii forteller at når krigen er over, vil det være et stort behov for det skolen i utgangspunktet skulle tilby: folkelig danning og trening i demokratisk kultur, tenkning, engasjement og praksis. På den måten skal de bidra til å bygge et solid demokrati for fremtiden.


Veien dit er ikke uten utfordringer. Serhii påpeker at en av de største utfordringene for Vovchok, vil være å innføre den skandinaviske folkehøgskolemetodikken og avvenne seg med den mer paternalistiske og tradisjonelle ukrainske lærerstilen. Serhii forteller at det er mangel på både kunnskap og informasjon om metoder, didaktikk og prinsipper for ikke-formell og likestillings-basert utdanning som fokuserer på danningen av hele mennesket og dyrkingen av sivile rettigheter, friheter og medborgerskap. Folkehøgskolepedagogikken krever både tro på og praktisering av likestilling og likeverd mellom mennesker, både mellom elever og kanskje aller viktigst - mellom elev og lærer.


Serhii oppfordrer de skandinaviske folkehøgskolene til å ikke glemme hvor viktig folkehøgskolen som prosjekt er. "Om de nordiske styresmakter er i tvil om folkehøgskolene har betydning for demokratiet - spør oss. Vi vet hva som skjer om et land ikke har det!", understreker Serhii.


I Ukraina er det en mangel på det Serhii kaller en dannings-infrastruktur. Mindre enn 10% av den ukrainske befolkningen forbinder demokrati med aktivt medborgerskap, og det er mangel på både trening i trygg dialogføring og kunnskap om politikk, ideologi og sosiologi. Gjennom folkehøgskolen, ønsker Serhii og staben å bidra til at Ukraina får nettopp dette.


Likevel innebærer ikke en dannings-infrastruktur bare en kultur for danningsarbeid. Det betyr også en materiell og organisatorisk infrastruktur. En viktig oppgave fremover blir derfor å skaffe til veie både skolebøker og skrivesaker, pedagogisk læringsmateriell og ikke minst pedagoger og lærere som har de forutsetningene som trengs for å lykkes i Vovchoks danningsprosjekt.


Nedenfor er kontaktinformasjon til det ukrainske folkehøgskolenettverket. Serhii er på utkikk etter både bøker, materiell, samarbeidspartnere og gode råd om folkehøgskole og folkehøgskolepedagogikken. Vi oppfordrer til å ta kontakt om dette er noe du/dere kan bidra med.

Comments


bottom of page