top of page

Flere folkehøgskoler får strømstøtte: – Veldig glade

Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, er svært fornøyd med at regjeringen likevel tilbyr strømstøtte til flere folkehøgskoler.

Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, er svært fornøyd med at regjeringen i nysalderingen av budsjettet prioriterer strømstøtte til flere folkehøgskoler.

Tekst: Julie Byberg Bø


Det siste året har strømprisene skutt i været, og alle organisasjoner og virksomheter som har vært registrert i frivillighetsregisteret har fått strømstøtte. Ikke alle folkehøgskoler er registrert i dette og blir da heller ikke godkjent for strømstøtte.

Totalt 54 folkehøgskoler er i prisområdene for å motta strømstøtte. Grunnet manglende registrering i frivillighetsregisteret, har 20 skoler ikke fått støtten.

– Folkehøgskolerådet har arbeidet for å endre dette siden det er svært uheldig og konkurransevridende, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, har regjeringen funnet rom til å gi strømstøtte til folkehøgskoler med strømutgifter på over 70 øre per kWh og som ikke har fått støtte gjennom frivillighetsregisteret. Det betyr at folkehøgskoler som ikke har mottatt støtte i år, nå vil kunne få det.

– Vi er veldig glade for at regjeringen velger å bruke ubenyttede midler til strømstøtte for flere folkehøgskoler. Denne saken har vært veldig viktig for oss, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

Ekstraordinært tilbud Den nye strømstøtten er et ekstraordinært tilskudd for inneværende år, altså kun for 2022. Det kan derfor ikke påberegnes å også få støtte også for 2023.

– Hvilke skoler som vil motta strømstøtten er ikke helt klart, men nærmere opplysninger om tilskuddet vil komme fra myndighetene før jul, sier Tingelstad Wøien.

De som betaler folkehøgskolenes strømregning vil motta strømstøtten. Det vil si at dersom fylkeskommunen betaler strømregningen til en folkehøgskole, bør de få tilskuddet.

Diskuterer fordelingen Regjeringen har satt av en 5,5 millioner kroner til fordeling til folkehøgskolene. Pengene er opprinnelig statstilskuddet til Jeløya folkehøgskole.

– Det betyr at folkehøgskolene ikke kan regne med å få eksakt samme støtte som de ville fått via ordningen for frivillige lag og foreninger, sier Tingelstad Wøien.

Folkehøgskolerådet er i dialog med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet om hvordan midlene skal fordeles.

– Det vil muligens bli noe avkortning basert på hva skolene får eller søker om fra Energitilskuddsordningen, sier hun.

Folkehøgskolerådet minner om at søknadsfristen for energitilskuddsordningen gjennom Enova er 11. desember: https://www.energitilskuddsordningen.no/

Comments


bottom of page