top of page

#fhsforbærekraftsmålene -Instagramkampanje

Tirsdag 10. september 2019 lanserte IU Instgramkampanjen #fhsforbærekraftsmålene som er en lavterskelkampanje der folkehøgskolene kan vise fram små og store tiltak for å nå FNs bærekraftsmål og dermed inspirere andre til å gjøre det samme.


For å få til bærekraftige endringer er det viktig at ledere går foran som gode eksempler. Derfor er det folkehøgskolerektorer som fronter denne kampanjen, gjerne sammen med ansatte og elever, og setter i gang bærekraftige tiltak på skolen. Målet er at alle folkehøgskolene deltar i løpet av skoleåret 2019-20.


Vi har laget en ressursside for kampanjen med informasjon

om hvordan man går fram for å delta, samt med oversikt over hvilke skoler som allerede har blitt med.





Comentarios


bottom of page