top of page

Mange nye kvinnelige rektorer

Det nye skoleåret har startet opp for fullt, og tusenvis av elever er i gang med det som helt sikkert vil bli et givende år. Ikke bare har skolene fått et nytt elevkull, men mange skoler startet i år opp med nye rektorer og utskiftninger i ledelsen. En bemerkelsesverdig endring er at hele ni av elleve nye rektorer er kvinner! Det er både en spennende og viktig utvikling.

Oversikt over de nye rektorene skoleåret 2023/2024.

Historisk sett har det vært flere menn enn kvinner som hatt rektorposten i norske folkehøgskoler. Vi er glade for at rektorkorpset nå får flere kvinnelige kollegaer. Det er en positiv utvikling for både sektoren og for skolene det gjelder. Et mangfoldig og likestilt samfunn avhenger som vi alle vet av et likestilt lederbilde.


Vi gratulerer alle de nye rektorene og ønsker dem lykke til i sin nye rolle som rektor:

 • Ingfrid Farestad Skofteland - Sørlandet Folkehøgskole

 • Siri Skaalvik - 69grader Nord Folkehøgskole

 • Jorunn Grønseth Løvold - Danvik Folkehøgskole

 • Anja Helene Stidahl - Follo Folkehøgskole

 • Lisa Blom - Lofoten Folkehøgskole

 • Marita Alverhøy - Setesdal Folkehøgskole

 • Siri Thorson - Solbakken Folkehøgskole

 • Astrid Moen - Svalbard Folkehøgskole

 • Elin Evenrud - Toneheim Folkehøgskole

 • Jonatan Rask - Nordiska Folkehøgskole

 • Fredrik Møller Hansen - Sandefjord Folkehøgskole

Comments


bottom of page