top of page

Rektormøtets siste dag

Enda et vellykket og lærerikt rektormøte er over for denne gang. Møtets siste dag gikk med til diverse innlegg, og en spennende partidebatt til slutt.

Partidebatt. Fra venstre: Anne T. Wøien, Hadle Rasmus Bjuland (KrfU), Hege Bae Nyholt, (Rødt), Freddy Andre Øvstegaard (SV), Maren Grøthe (Sp), Jorodd Asphjell (Ap) og Margret Hagerup (H)

Etter to intensive dager med innlegg fra både kunnskapsministeren, NOU-utvalgsmedlemmer og engasjerte gruppediskusjoner, bydde dag 3 på et litt roligere program.

Are Sende Osen om den norske kongerekka

Siste dag av rektormøtet ble innledet med en historisk og humoristisk gjennomgang av den norske kongerekka av Are Sende Osen. Det var et morsomt og lærerikt innslag.


Etter litt praktisk informasjon fra Folkehøgskolerådet, fulgte en politisk samtale om folkehøgskolenes framtid med politikere fra Utdannings-og forskningskomiteen på Stortinget. Her fikk vi høre fra Hadle Rasmus Bjuland (KrfU), Hege Bae Nyholt, (Rødt), Freddy Andre Øvstegaard (Sv), Maren Grøthe (Sp), Jorodd Asphjell (Ap) og Margret Hagerup (H).


Alle i panelet roste folkehøgskolens viktige samfunnsoppdrag, og understreket at de ville arbeide for å fremme folkehøgskolen i sitt videre arbeid både på Stortinget og ellers.


Enda et vellykket rektormøte er nå over. Vi takker alle deltakere og innledere for engasjementet og sender en ekstra takk til Sven Vågen Sæther på Ålesund Folkehøgskole som akkompagnerte oss i allsangen.留言


bottom of page