top of page

Beredskap- og sikkerhetsarbeid i folkehøgskolene

Før jul, sendte Folkehøgskolerådet ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hva slags beredskapsplaner folkehøgskolene har, hvor ofte og hvordan det gjennomføres øvelser og hva folkehøgskolene ønsker seg av ressurser fra sentralt hold om beredskap.

Illustrasjon: Bly

I år svarte hele 78 skoler, sammenliknet med 54 svar i for. Av de som svarte i år, har 64 skoler utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Halvparten reviderer disse så ofte som hvert år. De fleste skolene har beredskapsplaner for brann, pandemi, ulykke med personskade, ulykke på reise og håndtering av dødsfall. Litt over halvparten har beredskapsplaner for terroraksjon/våpenhendelser. Nesten alle skolene gjennomfører øvelser flere ganger i året. Elevene involveres i hovedsak i skolenes brannøvelser.


Sammenstilling av resultater fra årets og fjorårets svar.

I årets spørreundersøkelse spurte vi også om skolene samarbeider med blålysetatene ved sine øvelser. 31 skoler svarte ja, og 26 svarte nei. Det er derimot 46 skoler som opplever at blålysetatene har fokus på skolenes internater, mens 11 ikke opplever dette. Det er kun 16 skoler som er med i kommunenes samlinger om beredskapsarbeid, mot 63 skoler som ikke er det.


Resultat fra årets undersøkelse

Se hele oversikten over årets svar ved å trykke på dokumentet nedenfor:

Beredskap i folkehøgskolene 2023-2022 - Nettside
.pdf
Last ned PDF • 123KB

Commentaires


bottom of page