Minnefondet av 8. mai

Minnefondet av 8. Mai 1970 er nå lagt ned. Fondet ble opprettet av Stortinget 8. mai 1970, til 25-årsjubileet for frigjøringen i 1945.


Ved opprettelsen het det at ”fondet skal være et levende minne om frigjøringskampen under 2. verdenskrig og et bidrag til å fremme samarbeid med andre nasjoner.


I tiden 1970-2010 er det blitt utdelt godt over 1000 stipendier for utenlandsk ungdom for å gå et år på folkehøgskole i Norge og skoleåret 2010-2011 var siste året med stipendiater fra Minnefondet

Fhsr - Logo.fw.png