Om Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet. IU arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en mer bærekraftig utvikling og rettferdig verden. IU har fire medlemmer samt vararepresentanter som er oppnevnt av Folkehøgskoleforbundet og Norges Kristelege Folkehøgskolelag.

Internasjonalt utvalg har som ansvar:

• Å arrangere seminarer, kurs og møter for elever, ansatte og andre som er tilknyttet folkehøgskolen.
• Å stimulere til debatt, samt utvikle og formidle undervisningsmateriale. 
• Etter oppdrag fra Folkehøgskolerådet utrede om særskilte saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde.

IUs Strategiplan for 2016-2020 kan lastes ned her.

Oversikt over medlemmer i IU:
Kontaktinformasjon:

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen

Øvre Vollgate 13

0158 Oslo

Telefon: 22 47 43 18

E-post: brita@folkehogskole.no

Fhsr - Logo.fw.png