Fondet for folkehøgskolen

Det blir ikke lyst ut midlar frå Fondet for folkehøgskolen for 2020.